środa, 11 lipca 2012

.,.

temat - ekspresja plastyczna jako dominanta narzucająca charakter całości ubioru z uwzględnieniem środku wyrazu jakim jest kontrast

sukienka wykonana z papieruzdjęcia: Magda Pietruszkaczwartek, 5 lipca 2012

...

praca zaliczeniowa z projektowania ubioru

temat- analiza formy plastycznej określonego otoczenia jako czynnik determinujący zaprojektowanie kolekcji ubioru


inspiracja otoczeniem:


wszystkie zdjęcia realizacji autorstwa Magdy Pietruszki