środa, 11 lipca 2012

.,.

temat - ekspresja plastyczna jako dominanta narzucająca charakter całości ubioru z uwzględnieniem środku wyrazu jakim jest kontrast

sukienka wykonana z papieruzdjęcia: Magda Pietruszka